อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ความก้าวหน้าโครงการปี 65
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีตสายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.40+050 - กม.443+000 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.25+075 - กม.28+201 ต.หนองขนาน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย