อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ความก้าวหน้าโครงการปี 64
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร
ต่อยอดกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทาง สาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.5 กม. เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 84 ต้น
กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 4.000 กิโลเมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายปข. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 - บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.25+921 - กม.42+785 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 16.864 กิโลเมตร
กิจกรรมขยายทางจราจรในทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.3+500 - กม.6+500 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทางสาย สค.4056 แยกทางหลวง หมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.2015 แยกทางหลวง 35 - บ้านคลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กิโลเมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 เมตรเส้นทาง บ้านหนองบุญยงค์ - โรงเรียนวัดบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบฯ
กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ - ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร
ไปที่หน้า