อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ความก้าวหน้าโครงการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 20 รายการ
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีตสายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.40+050 - กม.443+000 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.25+075 - กม.28+201 ต.หนองขนาน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร
ต่อยอดกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทาง สาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.5 กม. เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 84 ต้น
กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 4.000 กิโลเมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายปข. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3217 - บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.25+921 - กม.42+785 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 16.864 กิโลเมตร
ไปที่หน้า