อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณากลั่นกรองหรือกำหนดประเด็นที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมพิจารณากลั่นกรองหรือกำหนดประเด็นที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. นางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองหรือกำหนดประเด็นที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพิจารณากลั่นกรองกำหนดประเด็นวาระการประชุมที่จะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้  โดยแบ่งตามระเบียนวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3 เรื่อง  ความคือหน้าโครงการก่อสร้างจุดเริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งเพชรสมุทรคีรี (Thaiklamd Riviera) การแต่ตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกลุ่มจังหวัดถาคกลางตอนล่าง 2 กับภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการแต่ตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบ ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 สถานการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในปี พ.ส. 2562 และแนวโน้มสถานการณ์ ความคืบหน้าการผลักดันโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) และความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจาณา การต่ออายุ (visa) ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงอายุเพิ่มระยะเวลาในการพำนักและท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และการพัฒนาพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาพำนัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2