อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตนารมย์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
29 กรกฎาคม 2564

[kopa_button color=”blue” href=”http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/main/wp-content/uploads/2015/04/1429588175_constitution_Part1.pdf”]ไฟล์ 1/3[/kopa_button]

 

[kopa_button color=”blue” href=”http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/main/wp-content/uploads/2015/04/1429588175_constitution_Part2.pdf”]ไฟล์ 2/3[/kopa_button]

 

[kopa_button color=”blue” href=”http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/main/wp-content/uploads/2015/04/1429588175_constitution_Part3.pdf”]ไฟล์ 3/3[/kopa_button]