อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (ตึกเก่า) 

โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกรกฎ วงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)