ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยน
ภาษา
กิจกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
ความก้าวหน้าโครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีตสายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเก... 31,980,000.00 แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ กำลังดำเนินการ 0.00 16 ส.ค. 65
2 กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโ... 47,762,611.87 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กำลังดำเนินการ 7,164,391.78 1 มี.ค. 65
3 กิจกรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระห... 29,870,000.00 แขวงทางหลวงเพชรบุรี เสร็จสิ้น 29,851,134.41 16 ส.ค. 65
4 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย 1,677,900.00 สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กำลังดำเนินการ 1,252,745.80 16 ส.ค. 65
5 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยเกษตรกรผ... 114,000.00 สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กำลังดำเนินการ 92,770.00 16 ส.ค. 65
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย
ลิงค์สำคัญ